Welkom bij kindcentrum Bonjour!

Welkom op KC Bonjour!

Op kindcentrum Bonjour vullen de kinderen hun rugzak met kennis en vaardigheden. Ze weten wat ze willen en kunnen en zorgen goed voor zichzelf, de ander en de omgeving. Ze ontwikkelen een houding waarmee ze op reis kunnen gaan naar de toekomst om een mooie bijdrage te leveren aan de wereld om zich heen.  

Samenwerken, autonomie en betrokkenheid zijn de kernwaarden die binnen ons kindcentrum centraal staan. Deze kernwaarden zijn de basis van ons handelen en dus ook de basis van onze visie. Op kindcentrum Bonjour! worden kinderen, ouders en externe partners van harte welkom geheten en zoeken ze de samenwerking op, om samen de verantwoording te dragen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de kinderen. Alle betrokkenen gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Leerkrachten stimuleren een positieve (groei)mindset en de executieve functies van de kinderen. We staan voor GOED onderwijs, waarbij we voor een stevige didactische basis en een brede algemene ontwikkeling zorgen en kinderen werken met hun hart, hoofd en handen. Hun creativiteit wordt aangeboord en ze leren vaardigheden die ze nodig hebben om te kunnen onderzoeken en ontwerpen. Fouten maken mag! Samen met kinderen reflecteren we hierop, zodat de kinderen met vertrouwen aan hun ontwikkeling verder werken, waarbij leerkrachten zowel sturend als ondersteunend zijn. Op kindcentrum Bonjour! hebben we hoge verwachtingen van kinderen, werken we doelgericht en vieren we de successen. We maken van elke dag een goede dag!  

Agenda