Oudervereniging

De oudervereniging is samengesteld uit ouders/verzorgers van leerlingen van KC Bonjour!. Onze doelstelling is te zorgen dat de kinderen op school, naast leren, een leuke en gezellige tijd hebben.  We dragen hieraan bij door de school te helpen bij het organiseren van allerlei schoolactiviteiten voor de kinderen zoals de kerst- en de paasviering. Ook organiseert de OV in samenwerking met de directie en leerkrachten van KC Bonjour! leuke activiteiten buiten schooltijd zoals een griezeltocht en eindejaarsfeest.  

Onder het motto 'vele handen maken licht werk' is alle hulp vanuit ouders/verzorgers van harte welkom, maar zeker ook hard nodig. Lijkt het u leuk om te helpen met de organisatie van activiteiten dan kunt u zich opgeven als lid van de oudervereniging.  De OV-leden vergaderen gemiddeld 5 keer per jaar. De vergaderdata worden via SocialSchools op voorhand gecommuniceerd. Tijdens deze vergaderingen wordt, naast algemene OV onderwerpen, de voortgang van de diverse activiteiten besproken.  

U bent van harte welkom om vrijblijvend een vergadering bij te wonen!

                                                                                                                                                                                                  Per activiteit wordt een werkgroep samengesteld. U kunt zelf bepalen bij welke activiteit u in de werkgroep wilt deelnemen. De werkgroep komt diverse keren bij elkaar en stemt  onderling de taakverdeling af. Naast nieuwe OV-leden zijn we ook op zoek naar mensen die ons willen helpen bij de uitvoering van activiteiten. Het betreft hier hulp voor een paar uurtjes bij één of meerdere activiteiten. Deze hulpouders zijn niet betrokken bij de planning, maar bij de uitvoering van de activiteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met OV via ovbonjour@gmail.com. Via dit emailadres kunt u zich ook aanmelden als OV-lid of hulpouder.

Het dagelijkse bestuur van OV wordt gevormd door:                                                                                     Misha Schepers – (interim) voorzitter                                                                                                                 Angela Meurs - penningmeester                                                                                                                        Janneke Nacken – secretaris

Leden van de oudervereniging:                                                                                                                               Daisy van de Bergh                                                                                                                                                   Sascha Eussen                                                                                                                                                                        Cindy Lardinois                                                                                                                                                                        Babs Pinxt – Franssen                                                                                                                                                            Chantalle Ruppe                                                                                                                                                                  Lauriana Geurts                                                                                                                                                               Talitha Wachelder                                                                                                                                                             Iris Boersma                                                                                                                                                               Lindsey Savelkoul