Passend onderwijs

 
Schoolondersteuningsprofiel 
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP): een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het SOP kunt u lezen door op de onderstaande link te drukken. 

 

Gemeentelijke ondersteuning 

Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.    

 

Zorgondersteuning 

Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd. 

 

Knooppunt 

Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan op maat en naar behoefte.  

 

Informatie samenwerkingsverbanden 

Voor meer informatie: zie www.swvpowestelijkemijnstreek.nl en https://kindante.nl/passend-onderwijs/