Aanmelden nieuwe leerlingen

Bent u geïnteresseerd in onze school, misschien na het lezen van de website, door de enthousiaste verhalen van andere ouders, vanuit uw eigen visie op onderwijs of om een andere goede reden? Dan stellen wij alle belangstellende ouders in de gelegenheid om een afspraak met de directeur te maken voor een oriënterend gesprek en een rondleiding door het schoolgebouw.

Als ouders de keuze gemaakt hebben om hun kind op onze school te plaatsen, wordt hen verzocht het aanmeldingsformulier (met onder andere persoonsgegevens) in te vullen en school toe te zenden. Het aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de directeur. Nadat het aanmeldingsformulier ontvangen is, worden ouders/verzorgers en het desbetreffende kind door de IB-er uitgenodigd voor een intakegesprek.

Kinderen kunnen instromen op onze school vanaf het moment dat ze de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. In overleg met de leerkracht van groep 1/2 worden 4 oefenochtenden gepland. In de laatste 4 schoolweken van een schooljaar worden in principe géén oefenmomenten gepland omdat de groep dan mogelijk erg groot is en er weinig momenten zijn om gericht aandacht aan het kind te besteden.

Aanmelding van kinderen die komen van een andere school gebeurt na een gesprek met de directeur. Er wordt, met toestemming van u, contact opgenomen met de vorige school en een eventuele zorgvraag wordt intern besproken. Inschrijving volgt als de aanmeldingsgegevens gescreend zijn en de zorg- en onderwijsbehoeften voor de directie akkoord zijn.

 

Neem voor een afspraak contact op met:

Esther Winkens

e.winkens@kindante.nl

Tel. Nr. 046-4260010