Onze school

Kindcentrum Bonjour! is een kindcentrum waar we kinderen, ouders en externe partners van harte welkom heten. De school wordt vooral door kinderen uit de wijk Kerensheide bezocht, maar ook door leerlingen uit andere wijken van de gemeente Stein. Het aantal kinderen dat onze school bezoekt schommelt al enige jaren rond de 130 leerlingen, die worden verdeeld over 5 groepen.