Partners

Wij werken samen met MIK Kinderopvang, de peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) aanbiedt op KC Bonjour! 

MiK Kinderopvang

Daarnaast biedt Dolfijn Kinderopvang buitenschoolse opvang aan op hun eigen locatie voor kinderen van ons kindcentrum.

Dolfijn kinderopvang